PENCAPAIAN

PENGENALAN

JCorp dengan kerjasama Universiti Malaya (UM) melalui Institut Pengurusan & Pemantauan Penyelidikan (IPPP) telah membangunkan Modul Financial Literacy yang merupakan program pengurusan kemahiran kewangan kendiri dan sosial yang direka khas untuk kanak-kanak yang berusia 7 – 12 tahun.


Bagi tahun 2019, sebanyak 60 buah sekolah dengan penyertaan seramai 1,800 pelajar melibatkan negeri Johor, Kula Lumpur, Selangor dan Putaraja mengikuti program ini.


Program ini juga telah ditambahbaik dengan penggunaan TOT Digital Online kepada guru-guru pembimbing dalam melatih mereka secara atas talian.


OBJEKTIF

  • Melahirkan generasi 'Celik Kewangan' dengan berasaskan nilai-nilai murni dan positif.
  • Untuk mendidik kanak-kanak tentang nilai wang dan bagaimana untuk membuat pengurusan wang / pelaburan yang berkesan.
  • Memperkenalkan program tanggungjawab sosial untuk membantu mennagani isu-isu sosial dalam masyarakat.program
program
program
program
program
program
program
program
bengkel
bengkel
bengkel
bengkel
bengkel
bengkel
bengkel
bengkel
bengkel
bengkel

AKTIVITI PROGRAM PRO DU-IT

2019


Bengkel Training Of Trainers 2.0

UTHM, Batu Pahat

• Melahirkan generasi “Celik Kewangan” dengan berasaskan nilai-nilai murni & positif.
• Mendidik kanak-kanak tentang nilai wang dan bagaimana untuk membuat pengurusan wang yang berkesan.
• Memperkenalkan tanggungjawab sosial dengan membantu menangani isu-isu social dalam masyarakat.

Bengkel Training Of Students (Zon Tengah)

• Melahirkan generasi “Celik Kewangan” dengan berasaskan nilai-nilai murni & positif.
• Mendidik kanak-kanak tentang nilai wang dan bagaimana untuk membuat pengurusan wang yang berkesan.
• Memperkenalkan tanggungjawab sosial dengan membantu menangani isu-isu social dalam masyarakat.

Bengkel Training Of Students (Johor)

• Melahirkan generasi “Celik Kewangan” dengan berasaskan nilai-nilai murni & positif.
• Mendidik kanak-kanak tentang nilai wang dan bagaimana untuk membuat pengurusan wang yang berkesan.
• Memperkenalkan tanggungjawab sosial dengan membantu menangani isu-isu social dalam masyarakat.

Bengkel Training Of Trainers (Zon Tengah)

MMU, Cyberjaya

• Melahirkan generasi “Celik Kewangan” dengan berasaskan nilai-nilai murni & positif.
• Mendidik kanak-kanak tentang nilai wang dan bagaimana untuk membuat pengurusan wang yang berkesan.
• Memperkenalkan tanggungjawab sosial dengan membantu menangani isu-isu social dalam masyarakat.

Bengkel Training Of Trainers (Johor)

UTHM, Batu Pahat

• Melahirkan generasi “Celik Kewangan” dengan berasaskan nilai-nilai murni & positif.
• Mendidik kanak-kanak tentang nilai wang dan bagaimana untuk membuat pengurusan wang yang berkesan.
• Memperkenalkan tanggungjawab sosial dengan membantu menangani isu-isu social dalam masyarakat.

Program Jom Menabung Pro Du-IT

Kompleks Perbadanan Putrajaya

Sumbangan

Sumbangan anda layak mendapat tolakan cukai pendapatan di bawah subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

Nombor Akaun Yayasan Johor Corporation:
Bank Islam Malaysia Berhad: 01014010027795

Hubungi kami ditalian: +607-2195103 untuk sumbangan secara terus.